Tuyển dụng

MARKETING

Ngày Đăng : 24/10/2018 - 10:57 AM
Nằm trong định hướng mở rộng phát triển, MyLan Spa tuyển dụng thêm nhiều vị trí với các chính sách lương thưởng hấp dẫn. Liên hệ đến bộ phận nhân sự để được xếp lịch phỏng vấn và..

KỸ THUẬT VIÊN

Ngày Đăng : 24/10/2018 - 10:35 AM
Nằm trong định hướng mở rộng phát triển, MyLan Spa tuyển dụng thêm nhiều vị trí với các chính sách lương thưởng hấp dẫn. Liên hệ đến bộ phận nhân sự để được xếp lịch phỏng vấn và..

QUẢN LÝ SPA

Ngày Đăng : 31/07/2018 - 11:32 AM
Nằm trong định hướng mở rộng phát triển, MyLan Spa tuyển dụng thêm nhiều vị trí với các chính sách lương thưởng hấp dẫn. Liên hệ đến bộ phận nhân sự để được xếp lịch phỏng vấn và..
Gọi điện
Nhắn tin
Chỉ đường
(0)