Đào tạo

Sự chăm chỉ rèn luyện là yếu tố chủ chốt thành TÀI ?

Ngày Đăng : 14/01/2019 - 3:26 PM
Song song những yếu tố xung quanh, sự chăm chỉ rèn luyện được xem là yếu tố cốt lõi nhanh chóng bước đến thành công...

Những yếu tố cần thiết để trở thành những kĩ thuật viên Spa chuyên nghiệp

Ngày Đăng : 14/01/2019 - 2:35 PM
Để trở thành một kĩ thuật viên Spa chuyên nghiệp, chúng ta cần rèn luyện những yếu tố ....

Đào tạo học viện theo tiêu chuẩn

Ngày Đăng : 31/07/2018 - 11:32 AM
MyLan Acadamy mang chất lượng của việc giảng dạy lên làm mục tiêu hàng đầu để phát triển ...

MyLan Acadamy giảm giá khủng các khóa học lên đến 50% trong tháng 1 này ?

Ngày Đăng : 12/01/2019 - 1:51 PM
qua các khóa học tại MyLan Acadamy, tiền lương không còn là vấn đề to lớn ....
Gọi điện
Nhắn tin
Chỉ đường
(0)